КРЪГЛА МАСА НА ВЪЗПИТАТЕЛИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

admin No Comment
Обмен на опит

За втора година СОНИК СТАРТ организира кръгла маса за възпитателите и социалните асистенти, като фокуса попада изцяло върху тях.

СОНИК СТАРТ залага много на своите възпитатели и социални асистенти, тъй като те играят ключова роля в развитието на всеки потребител.

По време на Кръглата маса всеки един представител от отделните центрове на СОНИК СТАРТ имаше възможността да предаде своя личен опит, да покаже своята добра практика в работата си и в същото време да почерпи знания от останалите си колеги.

Ролята на възпитателите и социалните асистенти е огромна за развитието на потребителите, тъй като те се стремят да постигнат една завършена, цялостна, възпитана и изградена личност у всеки потребител, който да бъде успешно интегриран и социализиран.

През първия от трите форумни дни възпитателите и социалните асистенти споделиха добрите практики от играта като ресурс за развиване на потенциала на децата и потребителите. По този начин се постави акцент върху креативните и най-вече съвременни методи на възпитание и усвояването на доброто като необходима ценност в забързаното ни ежедневие.

През останалите дни от форума специалистите се съсредоточиха върху необходимостта да се опознае всеки един потребител в дълбочина. На първо място по този начин ще му се помогне по-лесно да съхрани себе си, на второ да се развива адекватно според собствения си потенциал и не на последно място да съхрани желанието си да постига мечтите си.