КРЪГЛАТА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОБЕДИНИ ОПИТА И ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ОТ ВСИЧКИ ЦЕНТРОВЕ В ЕДНО ЦЯЛО

admin No Comment
Обмен на опит

Представяне на Кръглата маса от управителя на СОНИК СТАРТ и Дочка Павлева – художник, творец и преподавател по изобразително изкуство в редица училища и университети в България. Управителят на СОНИК СТАРТ Иван Иванов раздаде на присъстващите книга „Кръгла маса на възпитатели и социални асистенти” съдържаща предварително подготвените от участниците игри, занимания и разгледаните успешни и неуспешни казуси.

Участниците на кръглата маса имаха своето различно индивидуално представяне. Мнозина си спомниха първата среща и танцуваха танго.

Възпитателите и социалните асистенти разиграха и ситуации от тяхната директна работа с децата. Първата бе – седни на земята и си представи, че си дете на четири години.

Опиши себе си, като стена – Какво казва тя за теб?

Вие сте робот и се движете като такъв!

В края на кръглата маса водещият и управител на СОНИК СТАРТ  Иван Иванов и всички участници се включиха в изработването на обща картина изобразяваща положителните емоции и преживявания.